Broate

 

Požití

Zasažení očí

Potřísnění kůže

Nadýchání

Vypít asi 1/2 litru vlažné vody nebo (lépe) roztoku Na2S2O3 (asi 5 lžiček do litru vody) a snažit se o vyvolání zvracení (drážděním hrdla).