Bonatec

 

Požití

Zasažení očí

Potřísnění kůže

Nadýchání

Vypít asi 1/2 litru vody nebo suspense aktivního uhlí (asi 5 lžiček nebo 10 tablet na 1/2 litru) a snažit se o vyvolání zvracení.

 

Zasažené místo důkladně opláchnout vodou a kůži omýt vodou a mýdlem nebo roztokem NH4Cl (3 vrchovaté lžíce do litru vody).