Bamelo

 

Požití

Zasažení očí

Potřísnění kůže

Nadýchání

Vypít asi 1/2 litru vody nebo (lépe) roztoku Na2SO4 (Karlovarská sůl) nebo MgSO4 (obojího asi 1 vrchovatá lžíce do 1/2 litru vody) a snažit se o vyvolání zvracení (drážděním hrdla), nedopustit procházení, úplný tělesný klid, nedopustit prochlazení.