Angepi

 

Požití

Zasažení očí

Potřísnění kůže

Nadýchání

Vypít asi 1/2 litru vlažné vody nebo mléka s rozmíchanými bílky (2-4 na 1/2 litru) vyvolat zvracení, pak podat 10 tablet aktivního uhlí (adsorbuje chlor vznikající v žaludku reakcí KMnO4 s HCl).

Rychlý a důkladný výplach vodou.