Angelo

Požití

Zasažení očí

Potřísnění kůže

Nadýchání

Vypít asi 1/2 litru vlažné vody nebo mléka či vody s rozmíchanými bílky (2-4 bílky do 1/2 litru) a snažit se o vyvolání zvracení.

 

 

Úplný tělesný klid, lékařská kontrola.