Jiné náhlé příhody

Mdloba

Postiženého uložíme v klidu a uvolníme těsné části oděvu. Je-li v obličeji rudý, položíme ho hlavou mírně nahoru. Je-li bledý, uložíme ho hlavou mírně dolů a nohy poněkud zvedneme (podložíme). Přikládáme studené obklady na čelo, případně postříkáme obličej a hrudník studenou vodou. Zajistíme dostatečný přívod čerstvého vzduchu, kontrolujeme dech a srdeční činnost a podle závažnosti voláme lékaře.

Úrazy elektrickým proudem

Je-li někdo zasažen elektrickým proudem a dotýká se stále elektrického vedení, zajistíme ihned vypnutí proudu, tj. vypnutí pojistek, hlavního vypínače, apod. Nelze-li proud vypnout, smíme se postiženého dotknout jen v tom případě, že jsme sami izolováni (dřevem, gumou, apod.).

V případě, že postižený je v bezvědomí, zjistíme ihned, zda nedošlo k zástavě dýchání a krevního oběhu. Pokud ano, zahájíme ihned kříšení a okamžitě přivoláme lékařskou pomoc. V kříšení nesmíme ustat (často jde jen o zdánlivou smrt, která může trvat i několik hodin). Smrt může konstatovat pouze lékař.

Následující uvedené instrukce a pravidla se vztahují na dospělého člověka, ne na dítě!

-         Umělé dýchání z úst do úst provedeme následně: Nejprve uvolníme dýchací cesty tzv. troji­tým manévrem (záklon hlavy, otevření úst, předsunutí dolní čelisti) a odstraníme pří­pad­né překážky v ústech či nose postiženého. Nezačne-li potom postižený sám dýchat, za­há­jí­me umělé dýchání. Na ústa přiložíme resuscitační roušku a dvěma rychlými vdechy bě­hem 10 sekund (Nosní dírky postiženého je nutno rukou sevřít). Současně pohledem kon­tro­lu­jeme zdvihání hrudníku, což je důkazem, že vdechnutý vzduch pronikl do plic (mu­­sí se zvedat hrudník, nikoliv břicho). Pokud se zvedá břicho, je nutno uvolnit cesty dý­­cha­cí – zapadlý jazyk). Pak hmatáme tep na krční tepně. Je-li hmatný, pokračujeme v umě­­lém dýchání rychlostí 1 vdech za 5 sekund.

-         Nepřímá srdeční masáž: Postiženého uložíme na pevnou podložku. Levou ruku položíme prohnutou dlaní na hrudní kost postiženého tak, aby se prsty této ruky nedotýkaly žeber. Dolní okraj dlaně má být asi 3 cm nad hrotem mečovitého výběžku hrudní kosti. Pravou ruku položíme dlaní na levou. Napneme lokty a nakloníme se nad postiženého, aby tlak směřoval přímo dolů. Hrudník stlačujeme pravidelně, plynule a nepřerušovaně rychlostí asi 60´ za minutu. Dlaně při stlačení musí klesnout asi o 3 cm pod původní polohu.

-         Kombinace umělého dýchání a nepřímé srdeční masáže:
Střídá se 15 stlačení hrudníku (celkem asi za 15 sekund) a 2 rychlé vdechy.

 

Popáleniny vzniklé elektrickým proudem ošetříme, jak bylo uvedeno u popálenin).