Rozpis úloh

 

 

Studentská dvojice

I

II

II

II

III

III

IV

1

Úvod,

demonstrační

úlohy 1-5

6-9

10-13

14-17

18-21

22-25

26-28

29

30-31

32

33

34

35-36

Kontrolní

test,

úloha 37

2

10-13

6-9

18-21

14-17

26-28

22-25

30-31

32

29

34

35-36

33

3

14-17

18-21

22-25

26-28

6-9

10-13

32

29

30-31

35-36

33

34

4

18-21

14-17

26-28

22-25

10-13

6-9

33

34

35-36

29

30-31

32

5

22-25

26-28

6-9

10-13

14-17

18-21

34

35-36

33

30-31

32

29

6

26-28

22-25

10-13

6-9

18-21

14-17

35-36

33

34

32

29

30-31

 

Poznámka

Pro efektivní využití času v laboratoři je potřeba zachovávat naznačené pořadí úloh. Nejdříve se vypracují úlohy uvedené v horním řádku, pak v dolním. Je-li u některé úlohy uvedeno, že je časově náročná, je třeba touto úlohou zahájit cvičení.