Koncentrace a hustoty některých žíravin

 

Látka

Koncentrace[1] hmotnostní (%)

Hustota (g cm–3)

H2SO4

98 %

1,836

HNO3

65 %

1,527

HCl

35 %

1,267

 

10 %

1,047

CH3COOH

99 %

1,049

NH3 – vodný roztok

25 %

0,907

 

10 %

0,958

 


 

[1] Kromě šedě označených údajů se jedná o koncentrace a hustoty neředěných, komerčně dodávaných výrobků.