ZEMĚŽLUČ HOŘKÁ (Centaurium erythraea) - zajímavosti

Lidové názvy

Čantoryjka, koření tisíc zlaté, chlístník

Pověry

Kouř zeměžluče údajně zahání hady. Rodový název Centaurium je prý odvozen od jména kentaura Chiróna, který jako prvný rozpoznal účinky zeměžluče a sám si jimi vyléčil poranění způsobené Heraklem. Jiný názor říká, že název pochází z latinských slov centum - sto a auurum - zlato.