LÍPA VELKOLISTÁ (Tilia platyphyllos) - sběr a sušení

Co sbíráme: květ

Kdy: červen až červenec

Jak: otrháváme rozvité květy i s blanitým listenem. Květy nesmí být překvetlé, nerozvité nebo zhnědlé. Lipový květ sušíme ve stínu nebo v sušárně, kde teplota nesmí přesáhnout 35°C. Správně usušený květ si zachovává svoji barvu a příjemnou vůni. Má nasládlou chuť. Protože lipové květy nesmí navlhnout, skladují se v dobře uzavřených papírových sáčcích nebo sklenicích.