TŘEZALKA TEČKOVANÁ (Hypericum perforatum) - zajímavosti

Lidové názvy

Krevníček, čarovník, svatojánské koření, koření psotníkové

Pověry

Název pochází ze staroslověnského trjezati - rozdrásat, rozpíchat - listy vypadají jako rozdrásané. Červenému barvivu se říká krev svatého Jana. Podle legendy zlá Hérodiané, když jí přinesli hlavu sv. Jana Křtitele, mu propíchala jazyk za to, že neutajil její špatné skutky. Z kapající krve pak vyrostla rostlina, která má listy připomínající propíchaný jazyk.