SLÉZ MAURSKÝ (Malva mauritiana) - zajímavosti

Lidové názvy

Koláčky, syrečky, pagáčky

Latinský název Malva se odvozuje od řeckého malassó - obměkčuji, což souvisí s jeho účinky.