SLÉZ MAURSKÝ (Malva mauritiana) - sběr a sušení

Co sbíráme: květ a list

Kdy: červenec - říjen

Jak: Listy sklízíme dvakrát během vegetačního období. Poprvé před rozkvětem rostliny a podruhé jakmile rostlina znovu obroste. Odštipujeme jen mladé, světle zelené listy. Květy odštipujeme každý den v době plného rozkvětu. Dbáme, aby byla co nejkratší květní stopka.

Květ i list sušíme rychle ve stínu na velmi dobře větraném místě (náchylné k vlhnutí) nebo uměle za postupného zvyšování teploty až na 45°C. Usušený květ i list je bez pachu a má slizovitou chuť.