SLÉZ MAURSKÝ (Malva mauritiana) - pozor!

Nejsou známy nežádoucí účinky.