PRVOSENKA JARNÍ (Primula veris) - pozor!

Látky obsažené v prvosence sice nejsou toxické, je třeba ale dodržovat dávkování. Při překročení může dojít k dávení a průjmům. Doložené jsou i případy prudkých alergických reakcí.