PŘESLIČKA ROLNÍ (Equisetum arvense) - pozor!

Přesličku rolní můžeme v přírodě zaměnit za přesličku bahenní, která může být velmi nebezpečná, protože obsahuje toxické piperidinové alkaloidy.