PŘESLIČKA ROLNÍ (Equisetum arvense) - popis

Přeslička rolní je výtrusná rostliny s článkovaným oddenkem, ze kterého vyrůstají dva typy lodyh. Jarní lodyha je žlutohnědá a nese výtrusnice s výtrusy, letní je zelená a bohatě přeslenovitě větvená.


Přeslička rolní