MOCHNA HUSÍ (Potentilla anserina) - zajímavosti

Lidové názvy

Mochna husí byla v minulosti nazývána husí mýdlo, kachnička, návesníček, stříbrník,…

Latinské jméno

Latinské jméno Potentilla znamená v překladu moc a síla. Naznačuje tady silné léčivé účinky této byliny.

České jméno

České jméno získala podle toho, že rostla na místech, kam se chodily pást husy.