MATEŘÍDOUŠKA OBECNÁ (Thymus serpyllum) - sběr a sušení

Co sbíráme: nať

Kdy: červen až srpen

Jak: sestříháváme horní části kvetoucích lodyh bez zdřevnatělých spodních částí. Nesbíráme nať překvetlou, zhnědlou a seschlou. Nať sušíme ve stínu na dobře větraném místě, můžeme ji také sušit zavěšenou do svazečků. Při umělém sušení v sušárně nesmí teplota přesáhnout 35°C. Dobře usušená nať má svoji původní barvu, při ohnutí se láme a při rozemnutí příjemně voní. Skladuje se v dobře uzavřených sklenicích nebo papírových sáčcích.