MACEŠKA TROJBAREVNÁ (Viola tricolor) - zajímavosti

Lidové názvy

Maceška trojbarevná byla v minulosti nazývána fialička, koření srdečné, pětbolestí, sirotky, trojník a violka trojbarevná.

České jméno

Své jméno dostala maceška trojbarevná podle nestejného zbarvení květních lístků. Nejspodnější lístek je označován jako macecha, dva sousední stejně zbarvené lístky symbolizují vlastní dcery a odlišně zbarvené vrchní lístky představují nevlastní dceru macechy.