KOPŘIVA DVOUDOMÁ (Urtica dioica) - zajímavosti

Lidové názvy

Kopřiva dvoudomá byla v minulosti nazývána kopřiva kropivá, kopřiva obecná, kopřiva veliká, kopřiva pyhlavá, prhlava, prhlinka, žahava, žíhavka, žihlava,…

Pověry

Kopřiva je již odnepaměti opředena mnoha pověstmi. Věřilo se, že dokáže odehnat zlé duchy a čarodějnice.
Kopřiva se používala také v případech, kdy si lidé nebyli jistí, zda je mrtvý člověk skutečně mrtvý. Přiložená čerstvá kopřiva zemřelému neublížila, ale kůže živého zčervenala.