KOMONICE LÉKAŘSKÁ (Melilotus officinalis) - zajímavosti

Lidové názvy

Komonice lékařská byla v minulosti nazývána kadeře sv. Jana, koňský jetel, uherský jetel, žlutý komínek,…

Latinské jméno

Latinské jméno Melilotus v překladu znamená medový jetel (květy jsou podobné květům jetele a medově voní).

Proč dostala jméno koňský jetel?

Dříve byla komonice pěstována jako pícnina pro koně, odtud vznikl lidový název koňský jetel.