JMELÍ BÍLÉ (Viscum album) - popis

Jmelí bílé je stálezelený, cizopasný keřík. Roste v korunách listnatých i jehličnatých stromů a svými savými kořínky čerpá ze dřeva vodu. Jmelí je tvořeno krátkým, rozvětveným kmenem s tuhými listy, které na zimu neopadávají. Kvete drobnými, zelenými květy. Plod je bílá bobule.


Jmelí bílé