BORŮVKA ČERNÁ (Vaccinium myrtillus) - sběr a sušení

Co sbíráme: list

Kdy: květen až červen

Jak: listy otrháváme jen z větviček, na kterých nerostou květy a plody. Ze sběru odstraníme nahnědlé a poškozené listy, větvičky i napadané jehličí. Listy sušíme ve stínu na dobře větraném místě. Při umělém sušení v sušárně nesmí teplota přesáhnout 40°C. Dobře usušené listy mají svoji původní zelenou barvu. Skladují se v suchu v uzavřených sklenicích nebo papírových sáčcích.

Co sbíráme: nať

Kdy: květen až září

Jak: spíráme vršky větviček i s listy. Vybíráme jen větvičky bez květů a plodů. Nať sušíme ve stínu, na dobře větraném místě. Při umělém sušení v sušárně nesmí teplota přesáhnout 40°C. Skladuje se v suchu v uzavřených sklenicích nebo papírových sáčcích.

Co sbíráme: plod

Kdy: červenec až září

Jak: sbíráme jen zralé plody. Borůvky nejprve sušíme jeden den na slunci a poté je dosoušíme v sušárně, kde teplota nesmí přesáhnout 45°C. Dobře usušené borůvky jsou svraštělé, ale nesmí být příliš tvrdé. Usušené borůvky skladujeme v suchu v dobře uzavřených sklenicích.