VRBA BÍLÁ (Salix alba) - stanoviště

Vrby nacházíme na vlhkých místech, kterými jsou zejména okraje rybníků, potoků a řek.