LÍPA VELKOLISTÁ (Tilia platyphyllos) - stanoviště

Roste nejvíce v listnatých, horských nebo lužních lesích, v parcích a ve stromořadích. Preferuje mírně kamenité nebo písčité půdy.