TUŽEBNÍK JILMOVÝ (Filipendula ulnaria) - stanoviště

Tužebník se vyskytuje na vlhkých místech chudých na minerály. Najdeme ho na vlhkých loukách, lužních lesích, pobřežních houštinách či prameništích.