SLÉZ MAURSKÝ (Malva mauritiana) - stanoviště

Sléz vyžaduje hlinité až hlinitopísčité půdy, které jsou bohaté na vodu a živiny. Pěstujeme-li ho na zahrádce vybíráme slunné stanoviště chráněné před větrem, aby nedošlo k polámání vysokých rostlin.