RDESNO PTAČÍ (Polygonum aviculare) - stanoviště

Rdesno je velmi rozšířené, roste na polích, loukách či cestách.