PUŠKVOREC OBECNÝ (Acorus calamus) - stanoviště

Roste na trvale zaplavených půdách, v močálech či příkopech, kde vytváří husté porosty. Dává přednost výživným bahnitým půdám.