PRVOSENKA JARNÍ (Primula veris) - stanoviště

Hojně roste v teplejších polohách nížin a pahorkatin, v hájích, loukách a křovinách na vápencových podkladech.