PŘESLIČKA ROLNÍ (Equisetum arvense) - stanoviště

Přeslička je rozšířená plevelná rostlina polí, pastvina lesů. Roste spíše na vlhčích místech, na písčitých a hlinitých půdách.