PŘESLIČKA ROLNÍ (Equisetum arvense) - charakteristika

Přeslička rolní je vytrvalá výtrusná rostlina s plazivým, článkovaným a rozvětveným oddenkem tmavé barvy. Z oddenku vyrůstají každý roky dva druhy lodyh. Brzy na jaře vyrůstá žlutohnědá výtrusná lodyha, zakončená výtrusným klasem, tvořeným šestibokými výtrusnými listy, na jejichž rubu jsou po obvodu výtrusnice. Uvnitř jsou výtrusy se 4 mrštníky. Po vysypání výtrusů jarní lodyha usychá a vyrůstá letní asimilační lodyha. Je zelená a bohatě přeslenovitě větvená.