PODBĚL LÉKAŘSKÝ (Tussilago farfara) - stanoviště

Podběl je hojný jako plevel, zejména na hlinitých půdách, na navážkách, rumištích, železničních náspech, pastvinách či příkopech. Vyžaduje dostatek vápna a vlhkosti.