JETEL PLAZIVÝ BÍLÝ (Trifolium repens) - stanoviště

Roste velmi hojně na loukách, pastvinách, trávnících, v zahradách, parcích, na hřištích a podél cest. Preferuje mírně vlhkou, nitrofilní (dusíkatou) a výživnou půdu.