OSTRUŽINÍK KŘOVITÝ (Rubus fructicosus) - stanoviště

Roste hojně ve světlých lesích, křovinách, na stráních, kolem polí a lesů. Zušlechtěné formy ostružiníku se pěstují v zahradách jako ovocné keře.