OSTRUŽINÍK KŘOVITÝ (Rubus fructicosus) - charakteristika

Ostružiník křovitý je trnitý keř, vysoký až 2 m. Kvetoucí lodyhy ostružiníku jsou vzpřímené, nekvetoucí lodyhy jsou obloukovitě poléhavé. Listy jsou střídavé, troj až pětičetné, s řapíky porostlými trny. Na okraji jsou ostře a nestejnoměrně pilovité. Květy jsou uspořádány v řídké hrozny a mají bílou nebo načervenalou korunu. Plody jsou černé, černofialové nebo černohnědé peckovičky, tvořící i s lůžkem souplodí (ostružiny). Kvete od června do srpna.