MATEŘÍDOUŠKA OBECNÁ (Thymus serpyllum) - stanoviště

Roste roztroušeně na suchých stráních, loukách, pasekách, mezích a u cest.