MÁTA PEPRNÁ (Mentha piperita) - stanoviště

Pěstuje se na zahradách nebo ve velkém množství na polích. Daří se jí na teplých a slunných stanovištích a nevápnitých půdách s dostatkem vláhy. Máta peprná se rozmnožuje dělením trsů nebo řízky z výběžků. Proto se ve volné přírodě vyskytuje jen výjimečně.