MACEŠKA TROJBAREVNÁ (Viola tricolor) - stanoviště

Roste roztroušeně jako plevel na polích, v zahradách, na horských loukách a u cest.