LOMIKÁMEN ZRNATÝ (Saxifraga granulata) - stanoviště

Roste roztroušeně na loukách, slunných stráních, pasekách a ve světlých lesích.