KUKLÍK MĚSTSKÝ (Geum urbanum) - stanoviště

Roste hojně v listnatých i smíšených lesích, v křovinách, podél cest, na stinných rumištích a starých zahradách. Preferuje půdy provlhčené a dusíkaté.