KRVAVEC TOTEN (Sanguisorba officinalis) - stanoviště

Roste hojně na vlhkých loukách, rašeliništích, v příkopech a močálech. Preferuje vlhké, rašelinité, hlinité až jílovité půdy chudší na dusík.