KOKOŠKA PASTUŠÍ TOBOLKA (Capsella bursa-pastoris) - stanoviště

Roste velmi hojně jako plevel na polích, na zahradách, u cest, na železničních náspech a rumištích. Preferuje nitrofilní (dusíkatou) půdu.