JMELÍ BÍLÉ (Viscum album) - stanoviště

Parazituje v korunách listnatých a jehličnatých stromů v parcích, lesích u cest a v zahradách. Nejčastěji na bříze, dubu, hlohu, jabloni, javoru, vrbě, borovici a jedli. Jmelí rostoucí na topolu je velmi toxické, proto se doporučuje neužívat.