JITROCEL KOPINATÝ (Plantago lanceolata) - stanoviště

Roste velmi hojně na loukách, pastvinách, kolem cest, v zahradách a parcích. Preferuje výživné a na dusík bohaté půdy.