JEHLICE TRNITÁ (Ononis spinosa) - stanoviště

Roste roztroušeně na suchých stráních, pastvinách, podél cest a v příkopech. Preferuje kamenitou a vápnitou půdu. Je teplomilná. U nás se za jehlici trnitou začal pěstovat její blízce příbuzný druh, jehlice rolní (Ononis arvensis), který je bez trnů.