JABLEČNÍK OBECNÝ (Marrubium vulgare) - stanoviště

Roste v suchých křovinách, podél cest, na rumištích, suchých pastvinách, stráních a na kamenitých místech. Preferuje suché, výživné a vápnité půdy.