HLUCHAVKA BÍLÁ (Lamium album) - stanoviště

Roste velmi hojně na rumištích, železničních náspech, kolem cest, v příkopech a křovinách. Preferuje stinná stanoviště a půdu bohatou na dusík.