HLOH OBECNÝ (Crataegus oxyacantha) - stanoviště

Roste hojně na okraji listnatých a smíšených lesů, u cest, v křovinatých stráních, parcích a stromořadích. Výborně se mu daří na suchých a teplých stanovištích a vápnitých půdách.